Hukuman Yang Terasa Dan Yang Tidak Terasa ! Mudzakkir M. Arif

09.41
 Hukuman Yang Terasa Dan Yang Tidak Terasa !

Seorang murid mengadu kepada gurunya :
"Betapa banyak kita berdosa kepada Allah dan tidak menunaikan hakNya sebagaimana mestinya, tapi saya tidak melihat Allah menghukum kita".

Sang Guru menjawab dengan tenang:
"Betapa sering Allah menghukummu tapi engkau tidak tahu!!".
"Sesungguhnya salah satu hukuman Allah yang terbesar yang bisa menimpamu wahai anakku, ialah: Sedikitnya taufiq (kemudahan) untuk mengamalkan ketaatan dan amal amal kebaikan.Tidaklah seseorang diuji dengan musibah yang lebih besar dari "kekerasan hatinya dan kematian hatinya"!.Sebagai contoh:Bukankah Allah telah mencabut darimu rasa bahagia dengan munajat kepadaNya, merendahkan diri kepadaNya, menyungkurkan diri di hadapanNya?.

Bukankah engkau tidak diberikan rasa khusyu' dalam shalat?.

Bukankah berlalu beberapa hari dari hidupmu, tanpa membaca Al-Qur'an, padahal engkau mengetahui firman Allah:
"Sekiranya Kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, niscaya engkau melihatnya tunduk, retak, karena takut kepada Allah".

Tapi engkau tidak tersentuh dengan Ayat Ayat Al-Qur'an, seakan engkau tidak mendengarnya!.

Tidakkah berlalu beberapa malam yang panjang sedang engkau tidak diberikan Qiyamullail di hadapan Allah, walaupun terkadang engkau begadang!.

Tidakkah berlalu atasmu musim musim kebaikan seperti: Ramadhan.. Enam hari di bulan Syawwal.. Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah, dst.. tapi engkau belum diberi taufiq untuk memanfaatkannya sebagaimana mestinya?!.

Hukuman apa lagi yang lebih banyak dari itu?!.

Tidakkah engkau merasakan beratnya mengamalkan banyak ketaatan (amal ibadah)?.

Tidakkah Allah menahan lidahmu untuk berdzikir, beristighfar dan berdo'a kepadaNya?.

Tidakkah terkadang engkau merasakan bahwa engkau lemah di hadapan hawa nafsumu?.

Hukuman apa lagi yang lebih banyak dari semua ini?.

Tidakkah mudah bagimu berghibah, mengadu domba, berdusta, memandang ke yang haram?.

Tidakkah Allah membuatmu lupa kepada Akhirat, lalu Allah menjadikan dunia sebagai perhatian terbesarmu dan ilmu tertinggimu?.

Semua bentuk pembiaran ini dengan berbagai bentuknya ini, hanyalah beberapa bentuk hukuman Allah kepadamu, sedang engkau mengetahuinya, atau tidak mengetahuinya!!.

Waspadalah wahai anakku, agar engkau tidak terjatuh ke dalam dosa dosa dan meninggalkan kewajiban kewajiban, karena hukuman yang paling ringan dari Allah terhadap hambaNya ialah:
"Hukuman yang terasa" pada harta, atau anak, atau kesehatan.

Sesungguhnya hukuman terbesar ialah: "Hukuman yang tidak terasa" pada kematian hati, lalu ia tidak merasakan nikmatnya ketaatan, dan tidak merasakan sakitnya dosa!!!.

Karena itu wahai anakku, Perbanyaklah di sela sela harimu, amalan taubat dan istighfar, semoga Allah menghidupkan hatimu!!!".
Diterjemahkan oleh: Mudzakkir M Arif di Masjidil Haram pada 22 Rajab 1437, nasehat kiriman dari Syeikh Abdullah Al-'Aidan
Previous
Next Post »
0 Komentar